Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de TRILUX-website

TRILUX GmbH & Co. KG, Heidestraße, D-59759 Arnsberg, heeft de informatie die u op onze website vindt naar eer en geweten en met professionele zorgvuldigheid samengesteld. We streven ernaar ons informatieaanbod continu uit te breiden en te actualiseren. Onze webpagina’s hebben tot doel onze onderneming en de door TRILUX aangeboden producten en diensten voor te stellen. Wij geven echter geen garanties met betrekking tot de actualiteit, juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. We behouden ons het recht voor de ter beschikking gestelde informatie zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te vervolledigen.

Links


We kunnen niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de inhoud van webpagina's waarnaar onze websites direct of indirect verwijzen. Bezoekers volgen koppelingen naar andere internetpagina's op eigen gevaar. Voor het gebruik van andere websites gelden de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende websites.

Auteursrechten en merken


Alle op deze website genoemde merken, gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van TRILUX, tenzij vermeld is of op een andere manier duidelijk is dat er rechten van derden op rusten. Het niet-geautoriseerde gebruik van deze merken of ander materiaal is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het auteursrecht, merkrecht of andere beschermde rechten. Het gebruik ervan is toegestaan op voorwaarde dat het copyrightteken wordt afgebeeld op alle kopieën, de informatie alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt en dus niet commercieel geëxploiteerd wordt, de informatie op geen enkele manier gewijzigd wordt en alle afbeeldingen van onze webpagina’s alleen samen met de bijbehorende tekst gebruikt worden.

Door u verstrekte informatie


De gebruiker van onze website is volledig verantwoordelijk voor alle informatie die hij verstrekt aan TRILUX, zowel wat betreft inhoud als wat betreft juistheid. Het is eveneens zijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hierdoor geen rechten van derden geschonden worden. De gebruiker stemt ermee in dat wij de door hem verstrekte informatie deels opslaan en gebruiken voor statistische of andere genoemde doeleinden.

Internationale gebruikers


Onze webpagina’s worden beheerd, geëxploiteerd en onderhouden door TRILUX in de vestiging te Arnsberg, Duitsland. Ze zijn bedoeld voor internationaal gebruik. We kunnen echter niet garanderen dat de op onze website gepubliceerde informatie over heel de wereld geldt. Met name kunnen we niet garanderen dat alle producten en diensten in dezelfde vorm, omvang en tegen dezelfde voorwaarden wereldwijd beschikbaar zijn.